2019

4. ročník Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty

Cyklista otužuje a zušlechťuje své tělo, neustále uváděné do přirozeného pohybu. Také rád čte. Klade si otázky, hloubá. Touží po poznání. Vzdělává se. Pilně pracuje na pokroku svých schopností a rozšíření vědomostí. To není jen tělo, co má růst a vzmáhat se, ale též lidský duch. Nejde jen o krásu těla a ducha, ale o naději ve smysluplné naplnění lidského údělu. Jde o vytrvalost a odvahu. O radost a povznesení.

Takovým člověkem byl i JUDr. Ferdinand Bušta (1915 – 1995).

Již čtvrtým rokem jsme si připomenuli pana JUDr. Ferdinanda Buštu, člověka který miloval cyklistiku a jehož odkaz se snažíme naplnit.

Takových človíčků, kteří se o to snaží, se sešlo v autokempu U pískovny 219 ve věku od 2 do 15 let z blízkého okolí, ale i dalekého Slovenska. Oproti předchozím ročníkům nám trochu nepřálo počasí, ale nic to neubralo na výkonech všech soutěžících, jejich výkony pečlivě sledovali úspěšní sportovci, kterým se již podařilo vystoupit na stupně nejvyšší jako bratři Oldřich a Pavel Svojanovští, Václav Chalupa, Antonín Procházka, Stanislav Bambula a paní Martina Adamová-Šefčíková.

Pod vedením ředitele závodu pana Mgr. Kouby probíhala soutěž nejmenších závodníků na dětských kolech a odrážedlech, starší děti řídil zkušený mezinárodní rozhodčí pan Ing. Dohnal. Krásnou vzpomínku budou mít všichni ocenění závodníci, kteří přebírali poháry, medaile a diplomy od již zmiňovaných olympioniků.

Putovní pohár hejtmanky Jihočeského kraje převzali z rukou pana Ing. Voříška závodníci dětské tour Petra Sagana ze Slovenska, kteří reprezentovali Žilinský kraj.

Hlavní cenu si ovšem převzali zástupci domácí ZŠ TGM ze Suchdola, kteří za přítomnosti starosty pana Luboše Hešíka kromě putovního poháru JUDr. Ferdinanda Bušty získali i peněžitou odměnu 10.000,- Kč.

Přes velké mraky se přece jen počasí umoudřilo a závody se podařilo dokončit ke spokojenosti jak nás pořadatelů, soutěžících a sponzorů, kterým zejména patří naše poděkování, a proto je na místě si je připomenout.

Organizátoři Memoriálu vyjadřují vděčnost sponzorům a partnerům, díky nimž bylo možno připravit dětem zázemí, občerstvení, poháry, medaile a diplomy:

Nedelka Kubáč advokáti, rodina Buštů, Jihočeský svaz cyklistiky, město Suchdol nad Lužnicí, EATON a.s., Jihočeský kraj, Pojišťovna Kooperativa, stavební firma Josef ROTT, farma Rapšach pana Petra Kepky, Lékárna Suchdol nad Lužnicí – pan Durek, PODA a.s., Magna a.s., obec Rapšach a Hálamky, paní Šmejkalová Zajíc, Uhelné sklady Staněk, JEDNOTA J. Hradec, JEDNOTA Č. Budějovice, Tiskárna Klikov, Policie ČR, Svazek obcí Vitorazsko, e.on ČR, Klub přátel Blesku a TJ Blesk Klikov.

4. ročník Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty – fotogalerie

« z 10 »

Výsledky 4. ročníku MJFB

Výsledky – jednotlivé kategorie

Výsledky – školy

Výsledky – soutěž krajů

Odrážedla – „O pohár společnosti ROTTEX Josefa Rotta“ :

 1.místo : Daňková Barborka

 2.místo : Bráchová Alice

 3.místo : Žec Honzík

Minikola do 14 – „O pohár obce Rapšach“ :

 1.místo : Homolka Matěj

 2.místo : Knutelská Nikolka

 3.místo : Švec Vítek

Dětská kola +14 – „O pohár společnosti PODA“ :

 1.místo : Löblová Katka

 2.místo : Ježek Vašík

 3.místo : Vaňátková Adélka