Aktuální ročník

PROPOZICE

Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty, cyklistický závod, soutěž škol – 7. ročník

Motto : Vyvolat zájem mládeže o cyklistiku, kterou provozoval průkopník cyklistiky v Klikově JUDr. Ferdinand Bušta. Pohyb na cyklistickém kole je naprosto ekologický, vyučuje a má dopravní, rekreační i sportovní funkci.

Záštitu převzala :

Pan MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Přímý dohled nad průběhem soutěží v místě konání závodu – hosté a partneři :

Pan Oldřich Svojanovský – olympionik medailista a předseda Českého klubu olympioniků pro ČR

Pan Pavel Svojanovský – olympionik medalista

Pan Antonín Procházka – olympionik medailista a předseda Českého klubu olympioniků pro region Jižní Čechy

Pan Václav Chalupa – olympionik medailista

Pan Stanislav Bambula – předseda Jihočeského svazu cyklistiky

Pan Michal Bednář – trenér mládeže Jihočeského svazu cyklistiky

Pořadatel : CKBK Klikov

Veškeré informace na :  www.memorialjudrferdinandabusty.cz

 

Místo konání : okolí obce Klikov u Suchdola nad Lužnicí

Termín konání : čtvrtek 25.5.2023

Ředitel závodu : Mgr. Jan Kouba, mob. 723 132 975, e-mail kouba@oa-jhradec.cz

Organizační pracovník : Vladimír Kocanda, mob. 725 816 513, e-mail mirek173@seznam.cz

Hlavní rozhodčí : Robert Skála, e-mail: skala.rob@seznam.cz

Mediální partner : Jihočeský Deník

Přihlášky : 

Školy – písemně nejpozději do 30.4.2023 na e-mail mirek173@seznam.cz

V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození, název školy.

Jednotlivci – uzávěrka přihlášek jednotlivců je 23.5.2023 do 12:00 hod.

Důležité upozornění : Závod se jede na plně uzavřené trati schválené Policií ČR a doprav. odborem Třeboň  

Podmínka účasti :

Všichni soutěžící, kteří budou uvedeni na seznamech škol a jednotlivci, kteří se přihlásí do 23.5.2023 do 12:00 hod, budou pojištěni na náklady pořadatele.

Ostatní výjimečně startující žáci, kteří nebudou pojištěni od pořadatele, mohou soutěžit, ale jen za předpokladu, že závodí na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Závodí se pouze na horských nebo trekingových kolech. Pro všechny závodníky je povinná přilba.

Zdravotní zajištění : Obvodní zdravotní středisko Suchdol nad Lužnicí

Parkoviště : Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech mimo trasu závodu.

Kancelář závodu : 

prezentace : Auto kemp U Pískovny, Tušť 158, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

výdej startovních čísel : od 8,00 hod a bude ukončen v 9,15 hod

startovné : zdarma

Umístění startovních čísel : 

– střed zad nad pas závodníka zodpovídá zástupce školy

– nečitelnost čísla v cíli může znamenat diskvalifikaci závodníka

Nástup škol, porada : 9,30 hod

Trať závodu : 

– okruh 4.000 m

– povrch asfalt, polní a lesní cesty

Kilometráž :

– 6-7 třída     1. okruh     4 km

– 8-9 třída     2. okruhy    8 km

Časový rozpis závodu :

– 6-7 třída žákyně    start 10,15 hod   cíl cca 10,45 hod

– 6-7 třída žáci        start 10,50 hod   cíl cca 11,20 hod

– 8-9 třída kadetky  start 12,00 hod   cíl cca 12,30 hod

– 8-9 třída kadeti     start 13,10 hod   cíl cca 13,40 hod

Vyhlášení výsledků v cca 15,30 hod

Ceny :

Všichni účastníci obdrží od pořadatele dárek.

V jednotlivých závodech obdrží první tři závodníci pohár a diplom.

Celkové vyhodnocení škol :

– škola na 1.místě – putovní pohár, pohár a finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč  

– škola na 2.místě – pohár a finanční dar v hodnotě 7.000,- Kč

– škola na 3.místě – pohár a finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč

Bodování závodníků v jednotlivých závodech dle kategorií do soutěže škol : Získané body pěti nejlepších závodníků z jednotlivých škol v každém závodě se sečtou – dle následující tabulky. Nejvíc dosažených bodů určí pořadí. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší čas prvního závodníka kadeta a následně kadetky z daných škol.

Pořadí Body Pořadí Body
1 60 16 15
2 50 17 14
3 45 18 13
4 40 19 12
5 35 20 11
6 30 21 10
7 28 22 9
8 26 23 8
9 24 24 7
10 22 25 6
11 20 26 5
12 19 27 4
13 18 28 3
14 17 29 2
15 16 30 1

GDPR :

– Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli.

– Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. Za zveřejněné záznamy zodpovídá ředitel závodu.


PROPOZICE

Doprovodné závody – mateřské školy

Místo konání : v uzavřeném areálu Auto kempu U Pískovny, Tušť 158, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Termín konání : čtvrtek 25.5.2023

Rozhodčí : Mgr. Jan Kouba, mob. 723 132 975, e-mail kouba@oa-jhradec.cz

Organizační pracovník : Vladimír Kocanda, mob. 725 816 513, e-mail mirek173@seznam.cz

Kancelář závodu :

– prezentace : Auto kemp U Pískovny, Tušť 158, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

– výdej startovních čísel : od 8,00 hod a bude ukončen v 8,45 hod

startovné : zdarma

Podmínka startu : startovat mohou pouze děti navštěvující MŠ v doprovodu personálu a děti starší 3 let v doprovodu rodičů

Kategorie :

– ročník 2019-2020      odrážedla

– ročník 2018-2020      kola dětská mini

– ročník 2017-2019      kola dětská

Průběh závodu :

– registrace                              8,00 až 8,30 hod

– rozjížďky                                8,45 až 9,30 hod

– semifinále a finále                9,45 až 10,45 hod

– vyhlášení výsledků                cca 11,00 hod

Zdravotní zajištění : MUDr. Jiří Hladílek

Důležité upozornění :

Děti jsou pojištěné na náklady pořadatele a závody proběhnou současně se závody ZŠ.

Dětem bude poskytnuto občerstvení v hodnotě 60,- Kč, pedagogický doprovod v hodnotě 150,- Kč.


Doprovodný program pro všechny zúčastněné

– Besedy a autogramiády s hosty – olympioniky a zástupci Jihočeského svazu cyklistiky

– Veslařské trenažéry Vaška Chalupy – zkušební jízdy

– Ivanka Zemanová z Českých Budějovic – písničky, soutěže, pohádka

– exibice freestylových triků ve vzduchu v podání teamu Kolem dokola ČB


Za pořadatele :

Mgr. Jan Kouba – ředitel závodu
Mob: 723 132 975, e-mail: kouba@oa-jhradec.cz

Vladimír Kocanda – organizační pracovník
Mob: 725 816 513, e-mail: mirek173@seznam.cz

Robert Skála – hlavní rozhodčí
mob. 777 219 859, e-mail skala.rob@seznam.cz