Aktuální ročník

PROPOZICE

Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty, cyklistický závod, soutěž škol – 6. ročník

Motto : Vyvolat zájem mládeže o cyklistiku, kterou provozoval průkopník cyklistiky v Klikově JUDr. Ferdinand Bušta. Pohyb na cyklistickém kole je naprosto ekologický, vyučuje a má dopravní, rekreační i sportovní funkci.

Záštitu převzala :

Pan MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Přímý dohled nad průběhem soutěží v místě konání závodu – hosté a partneři :

Pan Oldřich Svojanovský – olympionik medailista a předseda Českého klubu olympioniků pro ČR

Pan Antonín Procházka – olympionik medailista a předseda Českého klubu olympioniků pro region Jižní Čechy

Pan Václav Chalupa – olympionik medailista

Pan Jiří Ježek – šestinásobný paralympijský vítěz

Pan Stanislav Bambula – předseda Jihočeského svazu cyklistiky

Pan Michal Bednář – trenér mládeže Jihočeského svazu cyklistiky

Pořadatel : CKBK Klikov

Veškeré informace na :  www.memorialjudrferdinandabusty.cz

Místo konání : okolí obce Klikov u Suchdola nad Lužnicí

Termín konání : čtvrtek 26.5.2022

Ředitel závodu : Mgr. Jan Kouba, mob. 723 132 975, e-mail kouba@oa-jhradec.cz

Organizační pracovník : Vladimír Kocanda, mob. 725 816 513, e-mail mirek173@seznam.cz

Hlavní rozhodčí : Robert Skála, mob. 777 219 859, e-mail: skala.rob@seznam.cz

Mediální partner : Jihočeský Deník

Přihlášky : 

Školy – písemně nejpozději do 30.3.2022 na e-mail mirek173@seznam.cz

V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození, název školy.

Jednotlivci – uzávěrka přihlášek jednotlivců je 24.5.2022 do 12:00 hod.

Důležité upozornění : Závod se jede na plně uzavřené trati schválené Policií ČR a doprav. odborem Třeboň  

Podmínka účasti :

Všichni soutěžící, kteří budou uvedeni na seznamech škol a jednotlivci, kteří se přihlásí do 24.5.2022 do 12:00 hod, budou pojištěni na náklady pořadatele.

Ostatní výjimečně startující žáci, kteří nebudou pojištěni od pořadatele, mohou soutěžit, ale jen za předpokladu, že závodí na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Závodí se pouze na horských nebo trekingových kolech. Pro všechny závodníky je povinná přilba.

Zdravotní zajištění : Obvodní zdravotní středisko Suchdol nad Lužnicí

Parkoviště : Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech mimo trasu závodu.

Kancelář závodu : 

prezentace : Auto kemp U Pískovny, Tušť 158, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

výdej startovních čísel : od 8,00 hod a bude ukončen v 9,15 hod

startovné : zdarma

Umístění startovních čísel : 

– střed zad nad pas závodníka zodpovídá zástupce školy

– nečitelnost čísla v cíli může znamenat diskvalifikaci závodníka

Nástup škol, porada : 9,30 hod

Trať závodu : 

– okruh 4.000 m

– povrch asfalt, polní a lesní cesty

Kilometráž :

– 6-7 třída     1. okruh     4 km

– 8-9 třída     2. okruhy    8 km

Časový rozpis závodu :

– 6-7 třída žákyně    start 10,15 hod   cíl cca 10,45 hod

– 6-7 třída žáci        start 10,50 hod   cíl cca 11,20 hod

– 8-9 třída kadetky  start 12,00 hod   cíl cca 12,40 hod

– 8-9 třída kadeti     start 12,50 hod   cíl cca 13,30 hod

Vyhlášení výsledků v cca 15,30 hod

Ceny :

Všichni účastníci obdrží od pořadatele dárek.

V jednotlivých závodech obdrží první tři závodníci pohár a diplom.

Celkové vyhodnocení škol :

– škola na 1.místě – putovní pohár, pohár a finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč  

– škola na 2.místě – pohár a finanční dar v hodnotě 7.000,- Kč

– škola na 3.místě – pohár a finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč

Bodování závodníků v jednotlivých závodech dle kategorií do soutěže škol : Získané body pěti nejlepších závodníků z jednotlivých škol v každém závodě se sečtou – dle následující tabulky. Nejvíc dosažených bodů určí pořadí. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší čas prvního závodníka kadeta a následně kadetky z daných škol.

Pořadí Body Pořadí Body
1 60 16 15
2 50 17 14
3 45 18 13
4 40 19 12
5 35 20 11
6 30 21 10
7 28 22 9
8 26 23 8
9 24 24 7
10 22 25 6
11 20 26 5
12 19 27 4
13 18 28 3
14 17 29 2
15 16 30 1

GDPR :

– Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli.

– Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. Za zveřejněné záznamy zodpovídá ředitel závodu.


PROPOZICE

Mezinárodní soutěž výběru žáků základních škol „O putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje“ časovka jednotlivců

Pořadatel : TJ Blesk Klikov z.s.

Veškeré informace na :  www.memorialjudrferdinandabusty.cz

Místo konání : okolí obce Klikov u Suchdola nad Lužnicí

Termín konání : čtvrtek 26.5.2022

Ředitel závodu : Mgr. Jan Kouba, mob. 723 132 975, e-mail kouba@oa-jhradec.cz

Organizační pracovník : Vladimír Kocanda, mob. 725 816 513, e-mail mirek173@seznam.cz

Hlavní rozhodčí : Robert Skála, mob. 777 219 859, e-mail: skala.rob@seznam.cz

Mediální partner : Jihočeský Deník

Přihlášky : 

školy Žilinský kraj – vedoucí reprezentace pan Zanický – tel. +421 908 930 083

školy Jihočeský kraj – vedoucí reprezentace pan Bednář – tel. +420 721 725 508

– každý Kraj může přihlásit maximálně 3 reprezentanty do každé z šesti kategorií – ml. žákyně a žáci, st. žákyně a žáci, kadetky a kadeti

– písemně nejpozději do 10.5.2022 na e-mail mirek173@seznam.cz

Důležité upozornění : Závod se jede na plně uzavřené trati schválené Policií ČR a doprav. odborem Třeboň  

Podmínka účasti :

Všichni reprezentanti obou krajů, kteří budou uvedeni na seznamech předanými vedoucími reprezentací budou pojištěni na náklady pořadatele.

Závodí se pouze na horských nebo trekingových kolech.

Pro všechny závodníky je povinná přilba.

Licence Českého nebo Slovenského svazu cyklistiky není podmínkou.

Reprezentant Kraje nesmí startovat v soutěži škol.

Zdravotní zajištění : Obvodní zdravotní středisko Suchdol nad Lužnicí

Parkoviště : Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech mimo trasu závodu.

Kancelář závodu :

– prezentace : Auto kemp U Pískovny, Tušť 158, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

– výdej startovních čísel : od 8,00 hod a bude ukončen v 9,15 hod

startovné : zdarma

Umístění startovních čísel : 

střed zad nad pas závodníka zodpovídá zástupce kraje

– nečitelnost čísla v cíli může znamenat diskvalifikaci závodníka

Nástup reprezentantů, porada : 9,30 hod

Trať závodu :  – okruh 4.000 m

– povrch asfalt, polní a lesní cesty

Kilometráž :  délka jednoho okruhu  4 km

Časový rozpis závodu :  –  startovní interval 1 minuta

–  startují střídavě reprezentanti z jednotlivých Krajů

–  pořadí Kraje se losuje, pořadí v jednotlivé kategorii určí vedoucí reprezentace

–  14,01     mladší žákyně     ročník  2010-2011     počet okruhů  1

–  14,07     mladší žáci          ročník  2010-2011     počet okruhů  1

–  14,13     starší žákyně        ročník  2008-2009     počet okruhů  2

–  14,19     starší žáci            ročník  2008-2009     počet okruhů  2

–  14,25     kadetky                ročník  2007-2008     počet okruhů  3

–  14,31     kadeti                  ročník  2007-2008     počet okruhů  3

Vyhlášení výsledků v cca 15,30 hod

Ceny :

Všichni účastníci obdrží od pořadatele dárek.

V jednotlivých kategoriích  obdrží první tři závodníci – pohár, medaili a diplom

Vítězný Kraj obdrží putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje  – pohár, medaili a diplom

Bodování reprezentantů krajů v jednotlivých kategoriích do soutěže krajů : Získané body dle následující tabulky ze všech kategorií a od všech účastníků se sečtou. V případě, že Kraj nenaplní kvótu v té které kategorii, tak body od konce tabulky propadají. Nejvíc dosažených bodů určí pořadí krajů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší čas prvního závodníka kadeta a následně kadetky.

1.místo 12 bodů
2.místo 8 bodů
3.místo 5 bodů
4.místo 3 body
5.místo 2 body
6.místo 1 bod

GDPR :

Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli.

– Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. Za zveřejněné záznamy zodpovídá ředitel závodu.


PROPOZICE

Doprovodné závody MŠ – nábor

Místo konání : v uzavřeném areálu Auto kempu U Pískovny, Tušť 158, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Termín konání : čtvrtek 26.5.2022

Rozhodčí : Mgr. Jan Kouba, mob. 723 132 975, e-mail kouba@oa-jhradec.cz

Organizační pracovník : Vladimír Kocanda, mob. 725 816 513, e-mail mirek173@seznam.cz

Kancelář závodu :

– prezentace : Auto kemp U Pískovny, Tušť 158, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

– výdej startovních čísel : od 8,00 hod a bude ukončen v 8,45 hod

startovné : zdarma

Podmínka startu : startovat mohou pouze děti navštěvující MŠ v doprovodu personálu a děti starší 3 let v doprovodu rodičů

Kategorie :

– ročník 2018-2019      odrážedla

– ročník 2015-2017      kola dětská mini

– ročník 2015-2017      kola dětská

Průběh závodu :

– rozjížďky                               9,00 až 10,00 hod

– přestávka na občerstvení       10,00 až 10,30 hod

– semifinále a finále                 10,30 až 11,00 hod

– divadlo                                   11,00 až 11,30 hod

– vyhlášení výsledků                 cca 11,30 hod

Zdravotní zajištění : Obvodní zdravotní středisko Suchdol nad Lužnicí

Důležité upozornění :

Děti jsou pojištěné na náklady pořadatele a závody proběhnou současně se závody ZŠ.

V případě neúčasti na vyhlášení výsledků se jedná o porušení zásad soutěže a ceny nebudou vydány.


Doprovodný program pro všechny zúčastněné

– Besedy a autogramiády s hosty – olympioniky a zástupci Jihočeského svazu cyklistiky

– Veslařské trenažéry Vaška Chalupy – zkušební jízdy

– Hudební divadlo z Českých Budějovic – písničky, soutěže, pohádka

– 14,00 až 15,00 hod soutěž vedoucích týmů na veslařských trenažérech


Za pořadatele :

Jiří Žec – předseda cyklistického klubu TJ Blesk Klikov z.s.
Mob: 724 720 054, e-mail: jzec@centrum.cz

Mgr. Jan Kouba – ředitel závodu
Mob: 723 132 975, e-mail: kouba@oa-jhradec.cz

Vladimír Kocanda – organizační pracovník
Mob: 725 816 513, e-mail: mirek173@seznam.cz

Robert Skála – hlavní rozhodčí
mob. 777 219 859, e-mail skala.rob@seznam.cz