JUDr. Ferdinand Bušta

fotojfb

Čarokrásná a podmanivá krajina jižních Čech. Širá rovina, po níž se rozletí dychtivé pohledy hledačů pozemských krás, i kopcovité partie zvlněné směrem k příhraničním Novohradským horám. Tiché louky s pomíjivými perlami rosy. Temné hvozdy, v nichž hledá skrýš vysoká zvěř. Jiskřivé potůčky a chladivé studánky. Řeky, postupně mohutnící k majestátu. Klidné hladiny rybníků, blažících duši.

Touto krajinou projíždí osamělý cyklista. S rozvahou a vyrovnaností pokládá se v pravidelném rytmu do pedálů. Vítr si pohrává s jeho vlasy a na jeho opálené tváři lze rozeznat lehký úsměv. Radost z jízdy se zdá být snad jen drobnou útěchou těm, kteří nikdy nepocítili nutkání rozčísnout cesty, táhnoucí se v dál, svistem dvou rotujících kol. Cyklista je bytost svobodná, klidná a odhodlaná. Patří ke krajině jižních Čech. Nebojuje s ní, není skvrnou na jejím štítu. Souzní s ní. S jejími cestami, loukami, lesy a rybníky. Krajina a cyklista jsou spojeni. Provázáni a spojeni pohybem, spojeni dechem.

Mezi lidmi panují spory. Objevují se konflikty. Příčinu nejčastěji hledejme v neporozumění. V odcizení. Stejně, jako když cyklista vede dialog s krajinou, snaží se též přiblížit ostatním lidem. Hledá k nim cestu, ať již rovnou, přímou, anebo mírně zvlněnou, stoupající s námahou. Cyklista je sportovec, a tudíž mu srdce bije na správném místě, otevřené všem. Sport nezná cizích řečí, ras, vyznání, přesvědčení. Sport nezná hranic. Lidské neporozumění sice spouští závory, cyklista je ale s úsměvem zvedá a ptá se na cestu. Tu česky, jindy německy.

Cyklista otužuje a zušlechťuje své tělo, neustále uváděné do přirozeného pohybu. Také rád čte. Klade si otázky, hloubá. Touží po poznání. Vzdělává se. Pilně pracuje na pokroku svých schopností a rozšíření vědomostí. To není jen tělo, co má růst a vzmáhat se, ale též lidský duch. Nejde jen o krásu těla a ducha, ale o naději ve smysluplné naplnění lidského údělu. Jde o vytrvalost a odvahu. O radost a povznesení.

Takovým člověkem byl i JUDr. Ferdinand Bušta (1915 – 1995), který se narodil 2. ledna 1915 v Suchdole nad Lužnicí. Vystudoval Reálné gymnázium v Třeboni, a poté Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již v mládí ho uchvátila jízda na kole. Aktivně se např. zúčastňoval cyklistických závodů pořádaných zejména na Třeboňsku a umisťoval se na předních pozicích, o čemž svědčí i dochované články z novin. V letních dnech neváhal na kole dojíždět z Klikova do školy v Třeboni. Byl ovšem všestranným sportovcem. Hrál volejbal, košíkovou, a v zimě rád jezdil lyžovat na hory. Ve své době pak byl především známý jako brankář fotbalového týmu Blesk Klikov. Po celý život se zajímal o sportovní dění u nás i ve světě. Láska ke kolu mu však vydržela až do konce života.

JUDr. Ferdinand Bušta – dobové fotografie